Wednesday, December 20, 2006

sokmotoroptimeringstavling

Aftonbladhet är ju någonting man kan stå ut med om man befinner sig må månens baksida.

Svenska Dagbladhet är ju också någonting man kan stå ut med på Pluto, en före detta planet, som inte längre räknas som planet.

Sökmotoroptimeringstävling ja sök, sök och sök du till dess att sökmotornbrakar ihop.

Expressn på läppen, rimmar så där lagom dåligt.

Internetvärd är en värd som man är tvungen att se med vitögat.

No comments: